ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

«Եվրոպական համալսարան» գիտական հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդում ընդգրկված են ժողովածուում ներառված գիտության բնագավառների առաջատար մասնագետներ, ովքեր իրենց գործունեությամբ պարտավոր են ապահովել ժողովածուում հրապարակվող հոդվածների գիտական նորույթը, նյութերում առկա փոխառված մտքերի ոի պնդումների համար հղումների առկայությունը, հրատարակչական էթիկայի պահպանումը:

«Եվրոպական համալսարան» գիտական հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհուրդը ներկայացված է ստորև.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Գլխավոր խմբագիր`

Հեղինե Բիշարյան,  մանկավարժական գիտ. թեկնածու, դոցենտ

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Գլխավոր խմբագրի տեղակալ՝

Գոռ Մանասյան, աշխարհագրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Խմբագրական խորհուրդ՝

Գրիգորի Վահանյան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Թաթուլ Մանասերյան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Մուսա Յուսուֆ,  փիլիսոփայության դոկտոր (տնտեսագիտություն)

Էրիկ Լերու, փիլիսոփայության դոկտոր (տնտեսագիտություն)

Նարինե Կիրակոսյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Վազգեն Մելիքյան, տեխնիկական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ  թղթակից անդամ

Վարդան Հայրապետյան, տեխնիկական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Տատյանա Կալգանովա, փիլիսոփայության դոկտոր (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ)

Սուսաննա Հարությունյան,  ֆիզ.-մաթ. գիտ.թեկնածու, դոցենտ

Աշոտ Խաչատրյան, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Նազելի Սուքիասյան, իրավագիտության դոկտոր, դոցենտ

Ստելիոս Անդրեադակիս,  փիլիսոփայության դոկտոր (իրավագիտություն)

Իզաբելլա Իսկանդարյան, իրավագիտության թեկնածու

Հրանուշ Թովմասյան, բանասիրական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Լուսինե Ֆլջյան, բանասիրական գիտ. դոկտոր

Անդրեա Աբել, փիլիսոփայության դոկտոր (բանասիրություն)

Սոնա Հակոբյան, բանասիրական գիտ. թեկնածու