ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

«Եվրոպական համալսարան» գիտական հոդվածքների ժողովածուն (նախկինում «Եվրոպական ակադեմիա» գիտական հոդվածների ժողովածու) առաջին անգամ տպագրվել է 2011 թվականին ընդգրկելով գիտական հոդվածներ իրավաբանության, տնտեսագիտության, կառավարման, ինֆորմատիկայի, զբոսաշրջության և այլ որոլտներից:

Այժմ Ժողովածուում հրապարակվում են հրատապ խնդիրների լուծմանը նվիրված հոդվածներ հետևյալ գիտական ոլորտներից՝

  • տնտեսագիտություն և կառավարման,
  • իրավագիտության,
  • լեզվաբանության,
  • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների:

Ներկայացված հետազոտությունների արդյունքները կարող են օգտակար լինել համապատասխան բնագավառներում զբաղված մասնագետների, ասպիրանտների, հայցորդների, ինչպես նաև գիտության նորագույն նվաճումներով հետաքրքրվող անձանց:

Ժողովածուի նույնականացման տվյալներ՝

ՀՏԴ 001

ԳՄԴ 72

Ե 744

ISSN 1829-4359

ISBN 978-99941-2-609-5